Vakansie in die see, son, sand en branders


Oesterbaai

Hierdie wonderbaai is ons tuiste, ons vakansieverblyf, ons werkplek, kuierplek en ons trots. Oesterbaai is geleë  ± 90km vanaf Port Elizabeth naby St Francisbaai, Humansdorp en Jeffreysbaai. Hier is ongeveer 400 wonings waarvan  ± 50 permanent bewoon word. Hier woon ‘n klein gemeenskap wat verantwoordelikheid neem vir die omgewing en wat toesien na die belange van al sy belasting betalers.

Inwonersvereniging

Die Oesterbaai Inwonersvereniging is gestig met die doel om die inwoners by te staan in ‘n poging om die agteruitgang van die infrastruktuur en dienste teen te staan

en proaktief op te tree.  Die Inwoners het ‘n bestuur gekies om na die belange van sy lede om te sien.


Lidmaatskap aansoekvorm (Kliek hier)

Membership form

(Click here)

Lidmaatskapvorm 1 m1.pdf

KOUGA Local Municipality

General Valuation Roll

2018 to 2023 Oesterbaai

Oesterbaai 2018 Valuasies_MS.pdf

NUUSBRIEWE(Kliek op datum)

NEWSLETTERS (Click on date)


Nr. 1 Desember 2021

Nr. 1 Desember 2020

Sandwater Plaasskool

‘Ons Wêreld’ nuusbrief (Kliek op datum)

11 Desember 2020

22 November 2019

13 September 2019

24 Mei 2019

23 November 2018

1 September 2018

Kliek hier vir Sandwater skool se Facebook blaai

KOUGA Tariewe 2023/2024

doc_1182_5395_final_kougamunicipaltariffs202324approved18.pdf

Honde op Strand

Dogs on Beach

Komitee vergaderings

Committee meetings


28 Augustus 2023

5 Junie 2023

13 Desember 2022

15 Oktober 2022

10 Augustus 2022

6 Mei 2022

21 Januarie 2022

26 November 2021

22 Oktober 2021

8 Januarie 2021

7 Desember 2020

15 November 2020

11 Januarie 2020Versoek vir fondse

Request for funds

STRATEGIE - BESTUURSKOMITEE 2023

WERKSVERDELING - BESTUURSKOMITEE 2023 RI.pdf

2021 Jaarvergadering

2021 Annual meeting


Voorsittersverslag 2021


Finansiële state 2020 -2021


Notule AJV 2021
Kouga Call Centre for all service issues: please call 042 200 2200, press option 5 or WhatsApp the call centre line on 081 760 9183.

2022

Kwartaal verslae


Nr. 3 Jul - Sep 2022

Nr. 2 Apr - Jun 2022

Nr. 1 Jan - Mrt 2022

2022 Jaarvergadering

2022 Annual meeting


Voorsittersverslag 2022


Finansiële state 2022


Notule AJV 2022
Die OIV se Algemene Jaarvergadering sal in Desember 2023 om 10:00 in die Saal plaasvind. Nominasies vir die Bestuurskomitee van die OIV kan nou gedoen word. Nominasievorms is by Riekie of Anita (Sekretaresse) by Marlynstr. 10 beskikbaar. Voltooide nominasievorms moet die dag voor die vergadering aan ons terugbesorg word.

Nominasie vorm

Nomination form

(Kliek hier - Click here)

Nominasie vorm 1 1 m2.pdf

Kaart met paaie rondom Oesterbaai. (Kliek)

Oesterbaai Paaie

STALLETJIE AANSOEKVORM 2023

STALL APPLICATION FORM 2023

Kersmark Aansoekvorm 2023 .pdf