Vakansie in die see, son, sand en branders


On this page there are Oyster Bay Resident’s Association Information and newsletters (ORA) Op hierdie blaai is Oesterbaai Inwonersvereniging inligting en Nuusbriewe (OIV)

Oesterbaai

Hierdie wonderbaai is ons tuiste, ons vakansieverblyf, ons werkplek, kuierplek en ons trots. Oesterbaai is geleë  ± 90km vanaf Port Elizabeth naby St Francisbaai, Humansdorp en Jeffreysbaai. Hier is ongeveer 400 wonings waarvan  ± 50 permanent bewoon word. Hier woon ‘n klein gemeenskap wat verantwoordelikheid neem vir die omgewing en wat toesien na die belange van al sy belasting betalers.

Inwonersvereniging

Die Oesterbaai Inwonersvereniging is gestig met die doel om die inwoners by te staan in ‘n poging om die agteruitgang van die infrastruktuur en dienste teen te staan en proaktief op te tree.  Die Inwoners het ‘n bestuur gekies om na die belange van sy lede om te sien.

Kliek hier vir besonderhede van Komitee                                                                                                       Posbus 25, Oesterbaai, 6305   

   (Indien u enige inligting raakloop hier wat verouderd/foutief is of as u nuus het wat u voel die gemeenskap sal dien stuur asb na emiasaa@gmail.com)
Lidmaatskap aansoekvorm (Kliek hier)

Membership form

(Click here)

Lidmaatskapvorm_2017.pdf GRONDWET ENGELS FINAL.pdf GRONDWET AFRIKAANS FINAL.pdf

KOUGA Local Municipality

General Valuation Roll

2018 to 2023 Oesterbaai

Oesterbaai 2018 Valuasies_MS.pdf

Honde op Strand

Dogs on Beach

NUUSBRIEWE(Kliek op datum)

NEWSLETTERS (Click on date)


Nr. 1 Desember 2020

Nr. 1 Desember 2019

Nr. 4 Desember 2018

Nr. 3 November 2018

Nr. 2 Augustus 2018

Nr. 1 Maart 2018

Nr. 3 Desember 2017

Nr. 2 November 2017

Nr. 1 Julie 2017

Nr. 4 Desember 2016

Nr. 3 Desember 2016

Nr. 2 Oktober 2016

Nr. 1 Julie 2016

Nr. 4 - Desember 2015

Nr. 3 - November 2015 (Afrikaans)

Nr. 3 - November 2015 (English)

Mei 2015

May 2015

Januarie 2015 1

January 2015  1


Sandwater Plaasskool

‘Ons Wêreld’ nuusbrief (Kliek op datum)

11 Desember 2020

22 November 2019

13 September 2019

24 Mei 2019

23 November 2018

1 September 2018

Kliek hier vir Sandwater skool se Facebook blaai

KOUGA Riool Tariewe 2016/2017 nou ook betaalbaar vir Oesterbaai

RIOOL TARIEFLYS.pdf

Komitee vergaderings

Committee meetings


7 Desember 2020

15 November 2020

11 Januarie 2020

26 November 2019

14 September 2019

30 Julie 2019

4 Junie 2019

19 Maart 2019

26 Februarie 2019

7 Januarie 2019


7 Desember 2018

1 Desember 2018

3 Mei 2018 - Notule

3 Mei 2018 - Agenda


12 Januarie 2018 - Notule

12 Januarie 2018 - AgendaOesterbaai artikel in EP Herald

Herald - Spotlight on Oyster Bay.pdf

Oesterbaai nie Kern-kragsentrale nie

Oesterbaai nie Kernkragsentrale nie.pdf

Integrated Development Plan 2019

IDP 2019.pdf

2019 Jaarvergadering

2019 Annual meeting


Goedgekeurde Notule 2019


Voorsittersverslag 2019


Kennisgewing & Agenda 2019


Environmental report 2020

Oyster Bay Environmental Report December 2020.pdf

2020 Jaarvergadering

2020 Annual meeting


Kennisgewing & Agenda 2020


Voorsittersverslag 2020


Finansiële state 2019 -2020


Notule AJV 2020Annual Fees - Jaargelde

Limaatskap: Enige persoon wat die belange van Oesterbaai op die hart dra, kwalifiseer vir lidmaatskap teen ‘n fooi van R50-00 pp per jaar. Grondwet op aanvraag beskikbaar.

Betaling elektronies: Absa: Rek. Oesterbaai Inwonersvereniging. Rek no. 4052178885. Verw. Naam en Van. Straatnaam, Erf no. Kontant betalings: Walter of Adriaan, Palingst. 214, of Martiens, by Kunrus, Grunterstraat


Versoek vir fondse

Request for funds

STRATEGIE - BESTUURSKOMITEE 2021

STRATEGIE - BESTUURSKOMITEE 2021 AK.pdf