Vakansie in die see, son, sand en branders


On this page there are Oyster Bay Resident’s Association Information and newsletters (ORA) Op hierdie blaai is Oesterbaai Inwonersvereniging inligting en Nuusbriewe (OIV)

Oesterbaai

Hierdie wonderbaai is ons tuiste, ons vakansieverblyf, ons werkplek, kuierplek en ons trots. Oesterbaai is geleë  ± 90km vanaf Port Elizabeth naby St Francisbaai, Humansdorp en Jeffreysbaai. Hier is ongeveer 400 wonings waarvan  ± 50 permanent bewoon word. Hier woon ‘n klein gemeenskap wat verantwoordelikheid neem vir die omgewing en wat toesien na die belange van al sy belasting betalers.

Inwonersvereniging

Die Oesterbaai Inwonersvereniging is gestig met die doel om die inwoners by te staan in ‘n poging om die agteruitgang van die infrastruktuur en dienste teen te staan en proaktief op te tree.  Die Inwoners het ‘n bestuur gekies om na die belange van sy lede om te sien.

   

(Indien u enige inligting raakloop hier wat verouderd/foutief is stuur asb na emiasaa@gmail.com)

Lidmaatskap aansoekvorm (Kliek hier)

Membership form

(Click here)

Lidmaatskapvorm_2017.pdf

KOUGA Local Municipality

General Valuation Roll

2018 to 2023 Oesterbaai

Oesterbaai 2018 Valuasies_MS.pdf

NUUSBRIEWE(Kliek op datum)

NEWSLETTERS (Click on date)


Nr. 1 Desember 2021

Nr. 1 Desember 2020

Sandwater Plaasskool

‘Ons Wêreld’ nuusbrief (Kliek op datum)

11 Desember 2020

22 November 2019

13 September 2019

24 Mei 2019

23 November 2018

1 September 2018

Kliek hier vir Sandwater skool se Facebook blaai

KOUGA Riool Tariewe 2016/2017 nou ook betaalbaar vir Oesterbaai

RIOOL TARIEFLYS.pdf

Honde op Strand

Dogs on Beach

Komitee vergaderings

Committee meetings


21 Januarie 2022

26 November 2021

22 Oktober 2021

8 Januarie 2021

7 Desember 2020

15 November 2020

11 Januarie 2020Oesterbaai artikel in EP Herald

Herald - Spotlight on Oyster Bay.pdf

Oesterbaai nie Kern-kragsentrale nie

Oesterbaai nie Kernkragsentrale nie.pdf

Integrated Development Plan 2019

IDP 2019.pdf

2019 Jaarvergadering

2019 Annual meeting


Goedgekeurde Notule 2019


Voorsittersverslag 2019


Kennisgewing & Agenda 2019


Environmental report 2020

Oyster Bay Environmental Report December 2020.pdf

2020 Jaarvergadering

2020 Annual meeting


Kennisgewing & Agenda 2020


Voorsittersverslag 2020


Finansiële state 2019 -2020


Notule AJV 2020
Annual Fees - Jaargelde

Limaatskap: Enige persoon wat die belange van Oesterbaai op die hart dra, kwalifiseer vir lidmaatskap teen ‘n fooi van R50-00 pp per jaar. Grondwet op aanvraag beskikbaar.

Betaling elektronies: Absa: Rek. Oesterbaai Inwonersvereniging. Rek no. 4052178885. Verw. Naam en Van. Straatnaam, Erf no. Kontant betalings: Walter of Adriaan, Palingst. 214, of Martiens, by Kunrus, Grunterstraat


Versoek vir fondse

Request for funds

STRATEGIE - BESTUURSKOMITEE 2022

STRATEGIE - BESTUURSKOMITEE 2022 sp.pdf

2021 Jaarvergadering

2021 Annual meeting


Voorsittersverslag 2021


Finansiële state 2020 -2021


Notule AJV 2021
Kouga Call Centre for all service issues: please call 042 200 2200, press option 5 or WhatsApp the call centre line on 081 760 9183.

Die 2022/23 ledegeld aan die Oesterbaai Inwonersvereniging is nou betaalbaar. Die ledegeld beloop R50-00 per person.

Ons bedank ook al ons getroue donateurs. Die OIV het by sy afgelope twee jaarvergaderings besluit om ‘n beroep te doen op eienaars om jaarliks ‘n bedrag van R500 per huishouding aan die OIV te skenk. Alle fondse word gebruik om Oesterbaai ‘n beter plek te maak deur paaie in stand te hou, ons omgewing te verfraai, trappe na die rotse instand te hou, vullisdromme in stand te hou ens. Dit is ter aanvulling van die werk wat deur die Munisipliteit gedoen word.

EFT: Bank: ABSA. Rek. Oesterbaai Inwonersvereniging. Rek. no. 4052178885. Verw. Ledegeld, Naam en Van. Bewys van betaling aan: martiens@lantic.net

Kontantbetalings: By Walter of Adriaan. Palingstraat 214 of Martiens Grunterstraat 213.

Kouga

Public Inputs for Draft Integrated Development Plan 2022 - 2027


Click here for online response input

notice_1419_1483_notice2draftidppublicinputs_0032888final.pdf

2022

Kwartaal verslae


Nr. 3 Jul - Sep 2022

Nr. 2 Apr - Jun 2022

Nr. 1 Jan - Mrt 2022